++C , C برنامه نویسی پروژه های رایگان

سورس کد مثلث خیام پاسکال به زبان c , c++

مثث خیام پاسکال یک مثل جالبی است که توسط خیام – پاسکال ابداع شده است و به شکل زیرمی باشد و این سورس کد شکل زیر را تولید می کند.

 ۱
۱ ۱
۱ ۲ ۱
۱ ۳ ۳ ۱
۱ ۴ ۶ ۴ ۱
۱ ۵ ۱۰ ۱۰ ۵ ۱
۱ ۶ ۱۵ ۲۰ ۱۵ ۶ ۱
۱ ۷ ۲۱ ۳۵ ۳۵ ۲۱ ۷ ۱
۱ ۸ ۲۸ ۵۶ ۷۰ ۵۶ ۲۸ ۸ ۱
۱ ۹ ۳۶ ۸۴ ۱۲۶ ۱۲۶ ۸۴ ۳۶ ۹ ۱
۱ ۱۰ ۴۵ ۱۲۰ ۲۱۰ ۲۵۲ ۲۱۰ ۱۲۰ ۴۵ ۱۰ ۱
۱ ۱۱ ۵۵ ۱۶۵ ۳۳۰ ۴۶۲ ۴۶۲ ۳۳۰ ۱۶۵ ۵۵ ۱۱ ۱
۱ ۱۲ ۶۶ ۲۲۰ ۴۹۵ ۷۹۲ ۹۲۴ ۷۹۲ ۴۹۵ ۲۲۰ ۶۶ ۱۲ ۱

 

دانلود سورس کد مثلث خیام – پاسکال

 

 

درباره نویسنده

علی راستی

نظر دهید

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

*