++C , C برنامه نویسی

مجموعه سورس های C++

خرید مجموعه سورس کد C++
نویسنده علی راستی

در این بخش از Code-Project مجموعه سورس های C++ را قرار دادیم که شامل ۵۰ سورس کد مسئله های متفاوت در سی پلاس پلاس می باشد . برنامه به صورت فایل exe طراحی شده و در صورت کلیک بر روی عنوان مسئله ، فایل سورس کد مسئله در قالب فایل متنی باز می شود . مسائل حل شده ، مسائل مبتدی و معمولی بوده و برای یادگیری واستفاده به عنوان پروژه عملی مبتدی c++مناسب می باشد . در ادامه مطلب می توانید عناوین مسائل را مشاهده کنید.

خرید مجموعه سورس کد C++

مجموعه سورس های C++

برنامه نویس : هادی زناتی

Capture
عناوین مجموعه مسائل سی پلاس پلاس به همراه حل مسئله:

۱. برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مجموع و تفاضل و ضرب و تقسیم را محاسبه کند؟

 

۲. تابعی بنویسید که مساحت و محیط دایره را بر حسب شعاع دایره محاسبه کند؟

 

۳. برنامه ای بنویسید ۱۰ عدد را از ورودی گرفته و میانگین آنها را محاسبه کند؟

 

۴. تابعی بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و فاکتوریل! آن را چاپ کند؟

 

۵. برنامه ای بنویسید که نمره یک دانشجو را از ورودی گرفته و نمره او مابین ۱۸ الی ۲۰ بود چاپ کند a و اگر مابین ۱۵ الی ۱۷ بود چاپ کند b و اگر مابین ۱۲ الی ۱۴ بود چاپ کند c و اگر مابین ۱۰ الی ۱۱ بود چاپ کند d و اگر زیر ۱۰بود چاپ کن e را؟

 

۶٫برنامه ای بنویسید که یک عدد را از بین ۱ تا ۱۰۰ گرفته و اگر عدد کوچکتر از ۵۰ بود چاپ کند “عدد غیر قابل قبول   است” و اگر عدد بزرگتر از ۸۰ و مابین ۹۰ الی ۱۰۰ بود چاپ کند ” ۲ ” و اگر عدد برابر ۱۰۰ بود چاپ کند ” ۳ ” را؟

 

۷. تابعی بنویسید که که یک عدد طبیعی را بگیرد و مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟

 

۸. تابعی بنویسید که یک عدد طبیعی را گرفته و سری فیبوناچی را چاپ کند؟

 

۹.تابعی بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته و جواب دو مجهول ax+by=c را چاپ کند؟

 

۱۰.برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح n را گرفته و سری زیر را چاپ کند؟

۱+۱+۲+۳+۵+۸+۱۳+n

۱۱. تابعی بنویسید عدد n,m را گرفته و عدد گوچکتر را برگرداند؟

 

۱۲. برنامه ای بنویسید که یک عدد را از بین ۰ تا ۲۰ گرفته و اگر برابر ۲۰ بود چاپ کند a و اگر برابر ۱۹ بود چاپ کند b و اگر برابر ۱۸ بود چاپ کند c و اگر برابر ۱۷ بود چاپ کند d و اگر برابر ۱۶ بود چاپ کن e و در غیر این صورت چاپ کند noting را؟

 

۱۳. برنامه ای بنویسید که عدد n را از بهینه بگیرد و با توجه به این که اولین روز فروردین جمعه باشد عددی که وارد کردیم چند شنبه است؟

 

۱۴. برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و حاصل جمع یک تا آن عدد را چاپ کند؟(با فرمول goto)

 

۱۵. برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و عملیات مقابل را انجام دهد؟

۱ ۱ ۲۳*…*nn

۱۶. تابعی بنویسید که با دادن یک تاریخ سال و روز و ماه در خروجی عدد ماه را به نام آن ماه تبدیل کند؟

 

مثلا:اگر ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ را وارد کردیم در چاپ کند(۲۲/tire/۱۳۹۲)

 

۱۷. تابعی بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک را چاپ کند؟

 

۱۸. تابعی بنویسید که یک عدد را گرفته و مقلوب آن را چاپ کند؟

 

۱۹. برنامه ای بنویسید که چهار عدد را به عنوان سال و ماه و روز و ساعت گرفته وسن کاربر را بر اساس روز و ساعت چاپ کند؟

 

۲۰. برنامه ای بنویسید که با استفاده از عمل تفریق، عمل تقسیم را انجام دهد؟

 

۲۱. تابعی بنویسید که یک عدد مثبت داده شده را مقلوب کند؟

۲۲. تابعی بنویسید که ریشه صحیح عدد را به دست آورد؟

 

۲۳. تابعی بنویسید که دو عدد و یک عملگر (+-*/) از ورودی گرفته و بر اساس نوع عملگر عمل لازم بر روی آن عدد انجام داده و برگرداند؟

 

۲۴. تابعی بنویسید که یک عدد مثبت را گرفته و مجموع ارقام آن را نشان دهد؟

 

۲۵. برنامه ای بنویسید که نام روز nام را با توجه به نام اول روز سال چاپ کند؟

 

۲۶٫برنامه ای بنویسید که عدد حقیقی x را دریافت کرده و مقدار نهایی را بر اساس تابع چند ضابطه ای زیر چاپ کند؟

 

۲۷. تابعی بنویسید که ۲ عدد را به عنوان اضلاع مثلث قائم الزاویه دریافت کند و طول وتر را محاسبه و نشان دهد؟

 

۲۸. تابعی بنویسید که مشخص کند عدد اول است یا نه؟

 

۲۹. برنامه ای بنویسید که a b را با استفاده از ضرب های متوالی انجام دهد؟

 

۳۰. برنامه ای بنویسید که تعداد کاراکتر های وارد شده رشته را نشان دهد؟

 

۳۱. برنامه ای بنویسید  که کلمه را از ورودی بگیرد و سه حرف اول آن را به ما نشان دهد؟

 

۳۲. برنامه ای بنویسید  که کلمه را از ورودی بگیرد و سه حرف آخر آن را به ما نشان دهد؟

 

۳۳. برنامه ای بنویسید  که دو  عدد را از ورودی بگیرد و میانگین آنها را حساب کند و معین کند میانگین بر ۲ یا ۳ یا ۶ بخش پذیر است یا نه؟

 

۳۴. برنامه ای بنویسید که سه عدد a,b,c را به عنوان اضلاع مثلث بگیرد و مشخص کند مثلث قائم الزاویه است؟

 

۳۵. تابعی بنویسید که سه عدد را گرفته و ماکسیمم آن را چاپ کند؟

 

۳۶. حقوق کارگریa ریال است و هر ماه ۱۰% از حقوق وی بابت بیمه و ۵% آن بابت حق مسکن کسر می شود؟

 

برنامه ای بنویسید که حقوق یک کارگر را به عنوان ورودی دریافت کرده و حقوق خالص وی را با کسر بیمه و حق مسکن محاسبه و چاپ کند؟

 

۳۷. برنامه ای بنویسید که زمان t بر حسب ثانیه را به عنوان ورودی دریافت نموده و معین کند که چند ساعت چند دقیقه و چند ثانیه است؟

 

۳۸.  تابعی بنویسید که سه عدد را از ورودی بگیرد و معین کند می توان با سه عدد مثلث ساخته یا نه؟

 

۳۹.  فرض کنید در روز rام از ماه شماره m هستیم. برنامه ای بنویسید کهr,mرا از ورودی سوال کند و معین کند در چندمین روز سال هستیم.

 

۴۰.  تابعی بنویسید دو عدد صحیح و مثبت گرفته او کوچکترین مضرب آنها را محاسبه و بر گرداند؟

 

۴۱.  اداره ای دارای ۵۰ کارمند است و می خواهد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. برنامه ای بنویسید که به حقوق کارمندانی که کمتر یا مساوی ۲۵۰۰۰ تومان است ۵% اضافه کند به حقوق کسانی که بین ۲۵۰۰۰و ۳۵۰۰۰ است ۷% و بیش از ۳۵۰۰۰ تومان بود ۱۰% اضافه شود و حقوق اولیه و مقدار اضافه حقوق جدید را برای هر کارمند محاسبه و چاپ کند؟

 

۴۲.  برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و مشخص کند این عدد بر مجموع ارقامش بخش پذیر است یا نه؟

 

۴۳.  برنامه ای بنویسید که اعداد دو رقمی تولید و چاپ کند که خودشان با مقلوبشان برابراند؟

 

۴۴.  برنامه ای بنویسد ۱ عدد را از ورودی بگیرد  عدد اول را با عدد آخر و عنصر دوم را با یکی مانده به آخر و تمام اعداد را دو به دو جمع کرده چاپ کند؟

 

۴۵.  برنامه ای بنویسد ۱۰۰ عدد را بخواند و آنهایی که بر مجموع ارقامشان بخش پذیراند چاپ کند؟

 

۴۶.  برنامه ای بنویسید که  nرا یکی یکی چاپ کند و معین کند کدام یک اول است.سپس اعدادی که دو رقمی اول هستند را محاسبه و چاپ کند؟

 

۴۷.  برنامه ای بنویسید مقدار حقیقی x و عدد طبیعی n را دریافت و مقدار زیر را محاسبه و چاپ کند؟

 

۴۸.  برنامه ای بنویسید که ۲۰ عدد را از ورودی گرفته و آنها را به صورت نزولی چاپ کند؟

 

۴۹.  برنامه ای بنویسید که ۲۰ عدد را از داخل آرایه را با هم جمع کرده و میانگین آنها را حساب کند؟

۵۰.  برنامه ای بنویسید که n عضو و آرایه b با m عضو در نظر گرفته و n عدد را در آرایه m,a عدد آرایه bذخیره کند. سپس آرایه ای با c با m+n عضو را در نظر گرفته عناصر a,b را در هم ادغام کرده و آنها را در  آرایه c ذخیره کند و حاصل را چاپ کند؟

 

۵۱.  برنامه ای بنویسید دو آرایه n عنصری با n عدد را در نظر گرفته و عضو های دو آرایه را در یک آرایه دیگر ذخیره کند و چاپ کند؟

 

۵۲.  برنامه ای بنویسید یک آرایه n عنصری را در نظر بگیرد بزرگترین و کوچکترین عضو را مشخص کند؟

قیمت پروژه :  ۲۴۵۰۰ تومان

فایل مستندات : ندارد

زبان برنامه نویسی : سی , سی پلاس پلاس

موضوع : مجموعه مسائل c++ به همراه حل ( مجموعه سورس کد های c++ )

کامپایلر :  VS , Dev ++c , Turbo ++c

درباره نویسنده

علی راستی

نظرات ۳

نظر دهید

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

*